Opmerkelijke (verkeers)borden en opschriften

Leuke borden                      Borden en en opschriften met taalfouten  Vreemde plaats- en straatnamen                   Onbegrijpelijke borden 

 


Verbazing en plezier, soms ook ergernis
 
 

Overheid en bedrijven gaan regelmatig slordig om met tekst en ontwerp van borden en opschriften. Dit leidt tot verbazing en plezier, 
en soms tot ergernis*). 

Sommige (naam)borden zijn ronduit hilarisch en veel borden zijn overbodig. 

Op deze site vind je de opmerkelijkste borden en opschriften. 
Ook jouw foto voegen we graag toe (Zie: Over ons). 

*)  
Volgens wetenschappelijk onderzoek zouden mensen die zich ergeren aan fouten
in grammatica en spelling
introverte trekjes hebben en een knorrig karakter. (Uit: 'Onze Taal', Bron: Daily Mail).  In een onmiddellijke reactie beweren andere wetenschappers het tegendeel. Onze boodschap: beleef vooral plezier aan deze site!